Rozmiar tekstu:

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Daria Madziąg

Grupa I

Małgorzata Pętlak

Grupa II

Marta Burchardt

Grupa III

Małgorzata Pętlak

Grupa IV

Agata Czajkowska

Grupa V

Dominika Łazorczyk

Grupa VI

Prezydium:

Daria Madziąg

Przewodnicząca

Dominika Łazorczyk

Skarbnik

Marta Burchardt

Sekretarz