Rozmiar tekstu:

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Daria Madziąg

Grupa I

Marta Burchardt

Grupa II

Dominika Łazorczyk

Grupa III

Małgorzata Pętlak

Grupa IV

Aleksandra Brzeźnicka

Grupa V

Paulina Wełnicka

Grupa VI

Prezydium:

Daria Madziąg

Przewodnicząca

Dominika Łazorczyk

Skarbnik

Marta Burchardt

Sekretarz