Rozmiar tekstu:

Praca wychowawczo – dydaktyczna jest planowana i realizowana w godzinach pracy przedszkola, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz dopuszczonych do użytku programów przedszkolnych przez Dyrektora placówki na rok szkolny 2023/2024:

1) Program wychowania przedszkolnego „Drużyna Marzeń” – Jolanta Wasilewska – Wydawnictwo WSiP
2) „Planeta Dzieci – prawda, dobro, piękno w świecie wartości” – Jolanta Wasilewska – Wydawnictwo WSiP
3) „Kocham Przedszkole” – Pleskot Mirosława Anna, Staszewska – Mieszek Agnieszka, Wydawnictwo WSiP
4) Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu – M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska – Wydawnictwo Macmillan Educaction
5) Program nauczania religii dla przedszkola „Tak! Jezus mnie kocha” – ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak – Wydawnictwo „JEDNOŚĆ”

W celu uatrakcyjnienia zajęć oraz poszerzenia oferty edukacyjnej nauczyciele opracowali programy własne i wdrożyli innowacje pedagogiczne oraz inne projekty edukacyjne w naszym przedszkolu.

Programy własne:

 • „Pierwsza pomoc. Umiemy ratować”
 • „English for everyone – dwujęzyczne przedszkolaki”
 • „Ciekawe zawody – kim będę”
 • Projekt edukacyjny „Kraina Liczba”
 • „Wyzwania Teodora”

Innowacje:

 • „Kreatywny przedszkolak – kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności współdziałania w oparciu o założenia edukacji daltońskiej”

Projekty edukacyjne:

 • „Zdrowo jem, więcej wiem”
 • Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”
 • „Tydzień bajek polskich”
 • „Przyjaciele Zippiego”
 • „Mali Wielcy Odkrywcy”
 • Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci Uczą Rodziców”
 • „Zdrowo i Sportowo”
 • Projekt edukacyjny promujący zdrowe nawyki żywieniowe „WITAMINKI”
 • Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
 • Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Ofertę programową przedszkola poszerzają prowadzone we wszystkich oddziałach:

 • zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne,
 • „Programowanie z wykorzystaniem ozobotów” – elementy robotyki,
 • „Kodowanie na dywanie” – zajęcia z zakresu kodowania i programowania.
 • Warsztaty kulinarne „Klub Małego Smakosza”
 • Zajęcia Karate

W naszym przedszkolu zajęcia prowadzone w ramach realizacji podstawy programowej są wzbogacane elementami różnych dodatkowych programów edukacyjnych i ruchowych. Z tych wykorzystywanych najczęściej można wymienić:

 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metoda Gimnastyki Twórczej Rudolfa Labana,
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Plan daltoński metoda H. Parkhurst
 • Metoda Gimnastyki Ruchowej Marii i Alfreda Kniessów,
 • Pedagogika Klanzy,
 • Aktywne słuchanie muzyki według Batti Strauss,
 • Uczymy Dzieci Programować,
 • Więcej Ruchu dla Maluchów,
 • Mali Patrioci,
 • Elementy modelu Oceniania Kształtującego i wiele innych.

Ponadto w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciele wykorzystują elementy:

 • pedagogiki zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność),
 • metodę Dobrego Startu; M. Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka),
 • zabawy muzyczno – relaksacyjne metodą K. Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samo wyrażanie się ruchem),
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni),
 • techniki relaksacyjne,
 • technologii informacyjnych.