Rozmiar tekstu:

Wpłaty prosimy regulować przelewem na poniższy numer konta (do dnia 15-tego każdego miesiąca). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy. Opłaty zawierają stawkę żywieniową (8,50 zł) oraz pobyt dziecka w przedszkolu.

Konto: Bank Pekao S.A.
67 1240 3800 1111 0010 8732 2137