Rozmiar tekstu:

Kontakt

Przedszkole nr 9

Mapa dojazdu

Organem prowadzącym Przedszkole jest:
Gmina Miasto Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 LĘBORK

Nadzór pedagogiczny sprawuje:
Pomorski Kurator Oświaty
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 GDAŃSK
Delegatura w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1
76-200 SŁUPSK

W sprawach skarg i wniosków, zgodnie z art. 253 kodeksu postępowania administracyjnego, dyrektor lub wyznaczona osoba przyjmuje w godzinach pracy przedszkola, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.