Rozmiar tekstu:

Zapraszamy dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Pobyt dziecka w przedszkolu w warunkach integracji oraz zajęcia specjalistyczne są bezpłatne.

 1. Oddział integracyjny,
 2. Nauczyciele wspomagający,
 3.  Zajęcia specjalistyczne:
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia widzenia
 • Stymulacja neurorozwojowa
 • Zajęcia ogólnorozwojowe
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Arteterapia, choreoterapia, hipoterapia

Nasze przedszkole oferuje:

– Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci, prowadzone przez nauczycieli i specjalistów posiadających wymagane kwalifikacje, poszerzających swoje kwalifikacje i kompetencje (edukacja dzieci z autyzmem, terapia widzenia, surdopedagogika)
– Zgrany zespół pracowników pedagogicznych oraz personel pomocniczy, dbających o wszechstronny rozwój dzieci, serdeczną atmosferę i bezpieczeństwo podopiecznych
– Jasne, przestronne sale
– Duży, zielony i dobrze wyposażony plac zabaw
– Smaczne, zdrowe, przygotowywane we własnej kuchni posiłki (zobacz Program Daltoński)
– Zajęcia rytmiczne
– Zajęcia gimnastyczne
– Zajęcia plastyczne
– Język angielski
– Katechezę
– Konkursy sportowe, plastyczne, recytatorskie i inne
– Wycieczki tematyczne