Rozmiar tekstu:

Idea naszej działalności to:

Kreatywne przedszkole = kreatywny przedszkolak”,

a motto stanowią słowa Alberta Einsteina:

Nie mam żadnego specjalnego talentu, jestem tylko żarliwie ciekawy… Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.

Zatem w przedszkolu umożliwiamy dzieciom nabywania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, ale przede wszystkim tworzymy warunki odkrywania siebie i otaczającego świata społeczno-kulturowo-przyrodniczego w zabawie swobodnej, gdzie samo dziecko może tę rzeczywistość kreować. Działania edukacyjne opieramy na czterech filarach/zasadach, które stanowią spójną filozofię życia umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie:

  • wartości (odpowiedzialność/samodzielność),
  • relacje w grupie (współpraca),
  • dobra zabawa (kreatywność/ekspresja dzieci),
  • refleksja.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców oraz lokalnego środowiska. Zapewniamy wychowankom opiekę, wychowanie i elementy uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.