Rozmiar tekstu:

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Marta Burchardt

Grupa I

Dominika Łazorczyk

Grupa II

Paulina Wełnicka

Grupa III

Małgorzata Pętlak

Grupa IV

Jolanta Frąckowiak-Loda

Grupa V

Ilona Konkol

Grupa V

Stanisław Wróbel

Grupa VI

Prezydium:

Ilona Konkol

Przewodnicząca

Dominika Łazorczyk

Skarbnik

Paulina Wełnicka

Sekretarz