Rozmiar tekstu:

Nauczyciel prowadzący:

Katarzyna Bojarska

Justyna Niewęgłowska

Nauczyciel współorganizowania kształcenia specjalnego (wspomaganie):

Anna Grajewska

Woźna oddziałowa:

Agata Rahn

Grupa wiekowa:

5 latki