Rozmiar tekstu:

Szanowni Rodzice

Informuję, że w dniach od 12 do 19 lutego br. ze względu na trudności kadrowe spowodowane sytuacjami losowymi, zawiesza się zajęcia dydaktyczne dla dzieci z grup I i II.

Wszyscy rodzice z ww. grup zostali telefonicznie poinformowani o sytuacji w dniu dzisiejszym.

Jednocześnie informuję pozostałych rodziców, że w przypadku pojawienia się trudności kadrowych w pozostałych oddziałach, możliwe będą podobne decyzje. Sytuacja jest dynamiczna i niemożliwa do przewidzenia. Bardzo proszę o zachowanie spokoju.

Z wyrazami szacunku,
Ewa Hałas – dyrektor