Rozmiar tekstu:

W dniach od 12 do 16 lutego bieżącego roku nasze przedszkole obchodziło „Tydzień Bezpiecznego Internetu”. Został on połączony z piątymi zajęciami z akcji „Dzieci Uczą Rodziców” pt.: „Bezpieczny internauta”.
Podczas „internetowego tygodnia” przedszkolaki poszerzyły wiedzę o zagadnieniach związanych z Internetem. Nauczycielki omówiły czynności, które można robić „w sieci”. Zaprezentowały zagrożenia, które czyhają w Internecie. Omówiły zasady bezpieczeństwa, których przestrzeganie sprawi, że korzystanie z Internetu będzie bezpieczne. Pod koniec zajęć dzieci wykonywały zadania a efekty swojej pracy zabrały do domu i pokazały rodzicom- na kartach pracy jest komunikat adresowany do rodzica, który zachęca do przeznaczenia czasu na wspólną naukę (np. do wykonania jakiegoś zadania, czy obejrzenia jakiegoś filmu).