Rozmiar tekstu:

Wpływy:

  • 5 220.59 zł – środki niewydane w roku szkolnym 2019/2020
  • 4 950 zł – środki ze składek w bieżącym roku szkolnym

W sumie: 10 170.59 zł

Wydatki:

  • 215.10 zł – Dzień Edukacji Narodowej
  • 3 000 zł – doposażenie sal (6 x 500 zł)
  • 11.40 zł – opłaty bankowe
  • 7.50 zł – artykuły biurowe
  • 4 601.34 zł – paczki świąteczne
  • 400 zł – zwrot składki za II półrocze

W sumie: 8 235.34 zł

Pozostało:   

1 935.25 zł