Rozmiar tekstu:

W ostatnim czasie chętne przedszkolaki wraz z rodzicami wzięły udział w konkursie plastyczno technicznym MÓJ EKO ROBOT. Celem konkursu było promowanie edukacji ekologicznej wśród dzieci, w tym kształtowanie świadomego ograniczania plastiku i wykorzystania go jako surowiec wtórny, w życiu codziennym a także wspieranie i propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym. Ilość nadesłanych zdjęć z pracami konkursowymi, a także poziom wykonania i pomysłowość młodych konstruktorów przerosła oczekiwania organizatora. W związku z tym trudno jest nam wyłonić najlepsze prace. Każdy robot wydaje się wyjątkowy i niepowtarzalny i dlatego autorzy wszystkich prac, po powrocie do przedszkola, zostaną nagrodzeni dyplomami i upominkami.