Rozmiar tekstu:

W roku szkolnym 2023/2024 dzieci z gr. III „Żabki” uczestniczą w programie „Przyjaciele Zippiego”.
Bardzo wiele uwagi poświęca się zdrowiu fizycznemu, natomiast czasy w których żyjemy wymagają również skupienia dużej uwagi na zdrowiu emocjonalnym i dobrym samopoczuciu.
Program „Przyjaciele Zippiego” promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
To program przygotowany specjalnie dla dzieci z różnymi możliwościami i zdolnościami. Prowadzony jest w szkołach i przedszkolach. Składa się z 6 części realizowanych w trakcie 24 spotkań, przez nauczycieli specjalnie przeszkolonych i posiadających zaświadczenie ukończenia szkolenia. Program przeznaczony jest szczególnie dla dzieci w wieku od pięciu do ośmiu lat.
Program uczy dzieci m.in.:
– jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać,
– jak słuchać uważnie,
– jak prosić o pomoc,
– jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie,
– jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem,
– jak radzić sobie ze zmianą i stratą,
– jak adoptować się do nowych sytuacji.