Rozmiar tekstu:

Drodzy Rodzice,

z powodu ograniczenia funkcjonowania przedszkola przedstawiamy Państwu propozycje tygodniowych zadań dla dzieci. Zgodnie z koncepcją pedagogiki planu daltońskiego sugerujemy, aby dzieci same decydowały kiedy wykonają pracę oraz same wybrały poziom jej trudności. Zadania oznaczone czerwoną kopertą to zadania o wyższym stopniu trudności. Do wykonania zadań można posłużyć się innymi, dostępnymi w domu, materiałami. Z końcem tygodnia dziecko powinno dokonać refleksji dotyczącej wykonanych prac (czy zadanie sprawiło im trudności, czy było ciekawe, czy się podobało). Jednocześnie prosimy, aby wysyłać do nauczycieli grup (grupowe komunikatory, e-maile) zdjęcia lub skany gotowych prac dzieci.