Rozmiar tekstu:

Od grudnia 2020 r. w naszym przedszkolu odbywały się zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci z wszystkich grup, w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Pierwsza pomoc. Umiemy ratować”.

Dzieci nabywały niezbędną wiedzę i kształtowały umiejętności zachowania się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kształtowały przyzwyczajenia i postawy prozdrowotne. Przedszkolaki poznały numery alarmowe, bezpieczne sposoby wykonywania podstawowych czynności podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz prawidłowy sposób prowadzenia rozmowy z dyspozytorem pogotowia. Nasi Młodzi Ratownicy z zainteresowaniem słuchali wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia, np. przy skaleczeniach, oparzeniach, utracie przytomności, zatruciach czy krwotoku. Sprawdzały co znajduje się w apteczce pierwszej pomocy.

Zajęcia przygotowywały dzieci do kształtowania pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz radzenia sobie z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych.

Na podsumowanie zajęć przedszkolaki wykonywały tematyczne prace plastyczne.