Dokumenty Rekrutacja
Aktualności Kontakt

+48 59 862 17 72

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r., Dz.U.poz.561) wydłuża się termin płatności za przedszkole do dnia 23 kwietnia br.
Informację o należnościach można uzyskać pod numerem telefonu 59 862 17 72