Rozmiar tekstu:

„Kodowanie na dywanie” to zajęcia z wykorzystaniem maty edukacyjnej, podczas których przedszkolaki kształtują naukę logicznego myślenia. Podczas zajęć dzieci rozwijają także koncentrację, zdolności matematyczne, a także uczą się pracy w zespole, współdziałania i kreatywności.