Rozmiar tekstu:

Szanowni Rodzice!

Na drzwiach głównych do przedszkola wywieszono Listę kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola nr 9  na rok szkolny 2021/2022

Uwaga!
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 9 w Lęborku mają obowiązek złożenia „Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Przedszkola nr 9 w Lęborku na rok szkolny 2021/2022″.
Druk można pobrać przy wejściu głównym do przedszkola lub pobrać ze strony internetowej przedszkola (znajduje się poniżej).

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do innych placówek oświadczenia pobierają i składają w placówkach, do których zakwalifikowano ich dzieci. Proszę śledzić strony internetowe tychże placówek.

Termin złożenia oświadczenia do 17 maja 2021 r.

Niezłożenie potwierdzenia woli w terminie, skutkuje zwolnieniem miejsca w przedszkolu.

 

Dokument do pobrania: Potwierdzenie woli o przyjęciu dziecka do przedszkola

 

Z wyrazami szacunku
Ewa Hałas dyrektor przedszkola