Rozmiar tekstu:

Rada Rodziców podjęła decyzję, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną i tym samym brakiem możliwości wydatkowania gromadzonych środków, rezygnuje ze zbiórki składki za II półrocze roku szkolnego 2020/2021. Rodzice, którzy dokonali już wpłaty składki na II półrocze w dniu 15 lutego 2021 r. otrzymali zwrot środków na konto.

Do dyspozycji Rady Rodziców pozostaje kwota 1935.25 zł, która zostanie przeznaczona w pierwszej kolejności na pożegnanie dzieci kończących w tym roku edukację przedszkolną. Pozostałe środki Rada planuje wydać na organizację Dnia Dziecka lub przy braku takiej możliwości, na skromne upominki z okazji końca roku dla pozostałych dzieci. Jeżeli późną wiosną sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie, tj. będzie można organizować wydarzenia w większych grupach, zwrócimy się do Państwa z informacją o planowanych działaniach i prośbą o, potrzebne w tej sytuacji, wsparcie finansowe.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za wsparcie w tak trudnym organizacyjnie okresie.