Rozmiar tekstu:

II Miejski Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli pod hasłem ‘’Anioły Ziemi Lęborskiej”

Cel konkursu:
 Kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji
 Rozwijanie aktywności twórczej oraz umiejętności plastycznych
 Promowanie talentów plastycznych dzieci miasta Lęborka
 Rozwijanie miłości do małej Ojczyzny- powiatu Lęborskiego

Organizator:
Przedszkole Publiczne nr 9 w Lęborku
ul. Mireckiego 9
84-300 Lębork
tel.59 862 17 72
e-mail: przedszkole9@xl.wp.pl

Koordynator konkursu w placówce:
Barbara Drożdżal
tel.600 441 260
e-mail:basia_dro@interia.pl

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkoli miasta Lęborka w wieku 3-6 lat.
2. Prace plastyczne będą oceniane w (dwóch) następujących kategoriach:
– dzieci 3 i 4 letnich
– dzieci 5 i 6 letnich
3. Technika pracy: rysunek, malarstwo, grafika ( techniki płaskie)
4. Format pracy: A4
5. Każda placówka przedszkolna może dostarczyć po 4 prace z każdej kategorii wiekowej. Pracę należy opatrzeć metryczką wraz ze zgodami opiekunów na udział dziecka w konkursie
6.Prace plastyczne dostarczamy do 08.12.2023r. do godz. 12:00 do sekretariatu Przedszkola nr 9 w Lęborku. Prac nie należy rolować. Wszystkie przechodzą na własność placówki.
7. Ogłoszenie wyników odbędzie się na stronie internetowej Przedszkola nr 9 w Lęborku do dnia 15.12.2023r.
8.O uroczystym odbiorze nagród i dyplomów laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.