Rozmiar tekstu:

Rada Rodziców uhonorowała wszystkich pracowników naszej placówki za trud i serce wkładane każdego dnia w naukę, wychowanie i opiekę nad dziećmi. Zgodnie z projektem „Przedszkole promujące zdrowie” otrzymaliśmy konfitury malinowe. Bardzo dziękujemy.