Rozmiar tekstu:

Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, nazywany też Międzynarodowym Dniem Dziewczyn, to jeszcze mało popularne święto. Ustanowione zostało w 2011 roku przez Zgromadzenie Narodowe ONZ i obchodzone jest rokrocznie 11 października. Ten szczególny dzień  uczciliśmy również w naszej grupie.