Rozmiar tekstu:

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, za pomocą prezentacji multimedialnej oraz filmików, które obejrzały z wielkim zainteresowaniem. Prezentacja została poprzedzona pogadanką nauczycielki na temat Internetu z naciskiem na bezpieczeństwo w sieci. Dzieci wykazały się dużą wiedzą o Internecie i zasadach korzystania z niego.