Rozmiar tekstu:

„Bez granic” – potyczki sportowe

Celem potyczek było:
– zapoznanie dzieci z życiorysem Marii Grzegorzewskiej i jej osiągnięciami
– kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych
– rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy w zespole

Każda grupa podzieliła się na dwa rywalizujące ze sobą zespoły. Zadania nie były punktowane, liczyła się prawidłowość wykonanego ćwiczenia oraz zaangażowanie dzieci.
Poszczególne zadania sportowe były tak dobrane, aby uświadomić przedszkolakom z jakimi trudnościami borykają się na co dzień osoby z niepełnosprawnościami (niedowidzące, niepełnosprawne ruchowo, kalekie)
Każda grupa otrzymała dyplom za uczestnictwo w zawodach oraz prezent niespodziankę.