Rozmiar tekstu:

Tablica zadań

Jednym z podstawowych elementów sali jest tablica zadań, na której umieszczane są zadania, które dzieci wykonują w przeciągu całego tygodnia. Przy każdym z nich znajdują się przybory, których należy użyć lub cała instrukcja postępowania. Nauczyciel przygotowuje zadania na dwóch poziomach. Te o wyższym stopniu trudności umownie oznacza czerwoną kopertą. Przedszkolaki mają możliwość dokonania wyboru stopnia trudności.  Na tym etapie to jeszcze nauczyciel decyduje o kolejności wykonywanych zadań. Docelowo zakładamy, że dzieci samodzielnie będą planowały pracę wybierając kolejność wykonywanych zadań. Po wykonaniu konkretnego zadania dzieci zaznaczają ten fakt przy pomocy magnesu w odpowiednim kolorze symbolizującym dzień tygodnia, w którym praca została zakończona. W piątek następuje podsumowanie wykonanych zadań.

W tym roku szkolnym rozwijamy również umiejętność dokonywania autorefleksji. Dzieci samodzielnie oceniają stopień trudności pracy. W tym celu, po zakończeniu pracy, obok magnesu w odpowiednim kolorze, dzieci umieszczają odpowiedni znaczek:

  • słoneczko – opanowanie tej umiejętności nie sprawiło mi najmniejszej trudności;
  • chmurka – opanowanie tej umiejętności sprawiło mi niewielka trudności;
  • chmurka z deszczem – opanowanie tej umiejętności sprawiło mi dużą trudność.

Praca z tablicą zadań jest elementem realizowanym we wszystkich grupach przedszkolnych.