Rozmiar tekstu:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach pracy przedszkola.

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o program „Zbieram, poszukuję, badam” – Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat oraz wdrażane od roku szkolnego 2019-2020 innowacje pedagogiczne:

 • Kreatywny przedszkolak – kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności współdziałania w oparciu o założenia edukacji daltońskiej
 • Zabawy Batti Strauss z muzyką” – koło muzyczne „Drygasy” w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako zajęcia rozwijające uzdolnienia – zajęcia dodatkowe poza statutowymi godzinami pracy przedszkola,
 • Utworzenie „9 próbnej Gromady Zuchowej TROPICIELE PRZYGÓD” w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – zajęcia dodatkowe poza statutowymi godzinami pracy przedszkola.
 • W roku szkolnym 2020-2021 w przedszkolu kontynuuje się wdrażanie ww. innowacji, a dodatkowo wprowadza się innowację pedagogiczną: „Pierwsza pomoc. Umiemy ratować”

Przedszkole zapewnia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in. terapię logopedyczną, pedagogiczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju w zakresie określonym możliwościami kadrowymi.

Ofertę programową przedszkola poszerzają prowadzone we wszystkich oddziałach:

 • zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne,
 • „Programowanie z wykorzystaniem ozobotów” – elementy robotyki,
 • „Kodowanie na dywanie” – zajęcia z zakresu kodowania i programowania.

Od roku szkolnego 2018-2019 najstarsze przedszkolaki mają możliwość uczestnictwa w zajęciach cyklicznych „Wykłady Dużego i Małego Wykładowcy” w ramach Polskiej
Akademii Dzieci, prowadzonych w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym EXPERYMENT w Gdyni.

Od września 2019 roku przedszkole rozpoczęło okres przygotowawczy przynależności do Pomorskiej Sieci Przedszkoli, Szkół i Placówek Promujących Zdrowie wdrażaniem
programu „Przedszkole promujące zdrowie”, potwierdzonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

W roku szkolnym 2019-2020 przedszkole rozpoczęło proces certyfikacji Szkół Daltońskich w Polsce, w Polskim Stowarzyszeniu Dalton i otrzymało opiekę merytoryczną
tego Stowarzyszenia.

Systematycznie modyfikujemy naszą ofertę programową.

W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy:

 • ogólnopolski program edukacyjnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej/Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Skąd się biorą produkty ekologiczne”,
 • ogólnopolski projekt – Obchody Święta Drzewa pod hasłem „Drzewa dla klimatu”,
 • ogólnopolską akcję edukacyjną „Dzieci uczą rodziców”,
 • program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”,
 • ogólnopolski projekt edukacyjny  Z kulturą mi do twarzy”,
 • ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować”.