Rozmiar tekstu:

Rok szkolny 2020-2021

W związku z przedłużeniem funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym, w II półroczu bieżącego roku szkolnego, do odwołania zawieszone zostają zajęcia:

– umuzykalniająco-rytmiczne zaplanowane we wszystkich grupach,

– „Zabawy Batti Strauss z muzyką” – koło muzyczne „Drygasy” – dla chętnych dzieci,

– zbiórki „9 Próbnej Gromady Zuchowej TROPICIELE PRZYGÓD” – dla grupy V-VI.

Funkcjonuje: 

– biblioteka przedszkolna – dla wszystkich grup, bez możliwości zabierania wypożyczonych książek do domu,

– „Programowanie z wykorzystaniem ozobotów” – elementy robotyki oraz „Kodowanie na dywanie” – zajęcia z zakresu kodowania i programowania” według grafiku zmieniającego się w grupach co dwa miesiące.

Realizowane są innowacje pedagogiczne:

– „Kreatywny przedszkolak – kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności współdziałania w oparciu o założenia edukacji daltońskiej” – grupy I-VI,

– „Pierwsza pomoc. Umiemy ratować” – grupy I-VI,

oraz program własny:

– „Roztańczone Misiaczki” – grupa I.

Realizowane są także:

– cykliczne wykłady dla dzieci on-line, w ramach projektu Polska Akademia Dzieci (PPN-T EXPERYMENT w Gdyni) – grupy V i VI.