Rozmiar tekstu:

Szanowni Rodzice!

W związku z organizacją pracy przedszkola, która ma na względzie jak najlepsze jej funkcjonowanie, ze względu na dobro dzieci oraz proces wychowawczo-edukacyjny bardzo prosimy o przyprowadzanie wychowanków do placówki do godz. 8:00.

Dotychczasowy filtr przebiegał za długo powodując przesunięcia: zajęć, posiłków i pracy personelu pedagogicznego i niepedagogicznego. Zależy nam na usprawnieniu wszelkich działań pracy przedszkola w taki sposób, aby skorzystały na tym nasi podopieczni wszystkich 6 grup przedszkolnych.

W przypadkach nagłych (wyjątkowych), prosimy o telefon do przedszkola z informacją o ewentualnym sporadycznym doprowadzeniu dziecka do przedszkola o późniejszej porze.

Jednocześnie bardzo Państwa prosimy o odbieranie dzieci z przedszkola przed godziną 14:00 lub po godzinie 14:30, ponieważ tym czasie Państwa pociechy spożywają posiłek, w który zaangażowane są również Panie oddziałowe.

Zarządzenie wchodzi z dniem 01.03.2022 r.