Rozmiar tekstu:

Szanowni Rodzice

Informuję, że odnotowaliśmy w naszym przedszkolu zakażenia koronawirusem.  Zatem, w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lęborku oraz po poinformowaniu organu prowadzącego Przedszkole, zawiesza się zajęcia dydaktyczne dla dzieci z grupy II „Biedronki” od 6 do 11 lutego 2021 r. włącznie. Państwa dzieci pozostają w tym czasie w domach. Bardzo proszę o zachowanie spokoju i wnikliwą obserwację swoich dzieci oraz rezygnację z posyłania do przedszkola w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów infekcji. Z rodzicami dzieci z tej grupy kontaktowali się pracownicy PSSE w Lęborku i przekazali szczegóły dotyczące kwarantanny.

Z wyrazami szacunku,
Ewa Hałas – dyrektor