Rozmiar tekstu:

DEKLARACJĘ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/OSOBY SPRAWUJĄCEJ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ, DOTYCZĄCĄ CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 należy złożyć w terminie  do dnia 16 maja 2022r.

Wzór deklaracji do pobrania w linku poniżej:

Deklaracja