Rozmiar tekstu:

Ogólnopolski program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne” skierowany jest głównie do dzieci 5-6 letnich, jednak w grupie III realizujemy go już od 3-latków. Pamiętając o tym, że systematyczna edukacja jest bardzo skuteczna już drugi rok realizujemy program.

Utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych u najmłodszych dzieci jest bardzo ważne, ponieważ wpływa na ich późniejsze życie. Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci.

Zajęcia tematyczne z programu realizowane były w grupie III przez cały rok szkolny 2020/2021, cyklicznie według potrzeb i możliwości.
Podczas zajęć przedszkolaki dowiedziały się co to są produkty ekologiczne, jak powstają, dlaczego warto je wybierać oraz gdzie je kupić i jak odróżnić od innych produktów. Treści zajęć poruszały także aspekty higieniczno-zdrowotne, w tym promocję zdrowego stylu życia.

Program zainteresował dzieci, które zdobytą wiedzą dzieliły się ze swoimi najbliższymi.