Rozmiar tekstu:

Szanowni Państwo!

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Wnioski wraz z obowiązującą  dokumentacją należy złożyć  w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Wszelką dokumentację proszę dostarczyć  w zaklejonej kopercie i wrzucić do kartonika, który będzie wystawiony na filtrze (wejście główne) lub do skrzynki pocztowej. Można też przesłać dokumenty pocztą tradycyjną.

Uprzejmie proszę zapoznać się, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, żeby niczego nie przeoczyć i zwrócić uwagę, które dokumenty mają być kopią.

Z wyrazami szacunku,
Ewa Hałas – dyrektor