Rozmiar tekstu:

W związku z tym, że nasze przedszkolaki już od ubiegłego roku mają okazję pracować z robotami typu Ozobot, a w miesiącu marcu szczególnie poruszana jest tematyka związana z ekologią, obchodzony jest Światowy Dzień Wody, zachęcamy wszystkie chętne dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie plastyczno-technicznym „MÓJ EKO ROBOT”.

Regulamin konkursu

1. Celem konkursu jest:

  • Rozbudzenie zainteresowania tematyką robotów Ozobotów
  • Zainspirowanie dzieci do ponownego i kreatywnego wykorzystywania zbędnych materiałów użytku codziennego (tu dodałabym coś o poszanowaniu środowiska)
  • Kształtowanie świadomego ograniczenia plastiku i wykorzystania jako surowce wtórne, w życiu codziennym
  • Pobudzenie wyobraźni twórczej dzieci
  • Promowanie rodzicielstwa bliskości, wspieranie i propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym
  • Promowanie edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Prace mogą być wykonane we współpracy dzieci i rodziców.

3. Przedmiotem konkursu są prace przestrzenne o dowolnych wymiarach wymiarach.

4. Prace powinny być wykonane z materiałów do recyklingu (papieru, tektury, plastiku, aluminium, materiałów tekstylnych itp.).

5. Tematem pracy jest ,,MÓJ EKO ROBOT”.

6. Zdjęcie robota z dzieckiem wraz z imieniem/nazwą nadaną robotowi oraz imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz grupą, do której uczęszcza dziecko należy przesłać na adres email: justyna.dykowska83@wp.pl w temacie wpisując ,,MÓJ EKO ROBOT”.

7. Termin wysyłania zdjęć: 26 marzec 2021r.

8. Zdjęcia wszystkich prac zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola. Liczymy na Państwa kreatywność!